NL Novy Liskovec

 

 

 

1. C

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Horňáková

 NL rozvrh 1 C 20182019

 Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

ikona fotak

Fotogalerie třídy 2018

 

 

 

 

 

 

2. D

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Brabcová

 

NL rozvrh 2 D 20182019

 Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

ikona fotak

Fotogalerie třídy 2017

 

 

 

 

 

 

3. C

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Belžíková

 

NL rozvrh 3 C 20182019

 Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

ikona fotak

Fotogalerie třídy 2016

 

 

 Naše akce

 

foto ferdovka malá

Ferda s Beruškou rozdávali diplomy

Olympiáda je vždycky krásná podívaná. Sportovci z celého světa se mezi sebou utkají v různých disciplínách a někteří předvedou až neuvěřitelné výkony. Heslem "sportem ku zdraví" se řídí i ZŠ Svážná, která letos již pošesté uspořádala Ferdovu olympiádu pro děti. Soutěž se ovšem nezaměřuje na výkony, ale především je to zábava. Každý rok se děti rády vrací do prostor školy a vydávají ze sebe maximum.

Celou akcí provázela Beruška - Ivana Horňáková, třídní učitelka prvňáčků, Ferda - asistentka pedagoga Veronika Kaplanová a ředitel školy Petr Punčochář. "Akce se účastní okolní mateřské školy a naši žáci prvníídy. Děti závodí ve třech disciplínách, a sice v hodu, skoku do dálky a běhu," upřesnil ředitel školy. I přes nepřízeň počasí přišlo kolem osmdesáti malých sportovců. Před sportovními výkony se děti pomocí Ferdy řádně rozcvičily a pak se mohly věnovat jednotlivým aktivitám. Všechny se do toho pustily s vervou a velkým odhodláním.

Po splnění sportovních disciplín dostali malí sportovci muffin na posilněnou a hrací kartičku. Museli tak splnit celkem devět stanovišť plných úkolů, aby získali odměnu. "Jsem tady poprvé. Nejvíc ze všeho mě bavil běh. A že trochu prší? To mi vůbec nevadí," uvedla s úsměvem Adélka, jedna z účastníků olympiády.

Za celou akci je zodpovědná Ivana Horňáková, které vypomáhá celá škola. "Do akce jsou zapojeny všechny paní učitelky z 1. stupně, paní vychovatelky, některé asistentky pedagoga, vedení školy i školní jídelna," upřesnila a prozradila, že nejnáročnější byl první ročník. " První rok jsem věnovala spoustu času shromažďování písniček, aby byly k tématu, shánění gumiček, aby děti neškrtily na ručkách, ípravě obrázků k označení stanovišť apod. Vyráběla jsem i kostým Ferdy a Berušky," směje se třídní učitelka prvňáčků, která musí každoročně zajistit medaile, nachystat a podepsat devadesát diplomů a dát dohromady všechny pomůcky k akci. "Letos nás do posledního okamžiku napínalo počasí. Myslím ale, že se i přes tu zimečku děckám soutěž líbila a mají prima zážitek," uzavřela Ivana Horňáková.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL20

 Základní škola Svážná Brno Nový Lískovec

Naše škola se nachází v městské části Brno – Nový Lískovec, která má v současné době cca 11 000 obyvatel. Tato městská část bytového charakteru čítá dvě základní školy a tři mateřské školy. 

Naše škola zajišťuje základní povinnou školní  docházku, tedy 1. i 2. stupeň. 

Chceme být školou ZÁKLADNÍ, což znamená poskytovat základní vědomosti a dovednosti z širokého spektra oborů lidského života. Snažíme se být otevřeni k novým technologiím, moderním výukovým metodám a postupům.
 
 Našim žákům je k dispozici školní družina a školní jídelna. Snažíme se, abychom nebyli jen vyučovacím střediskem, ale také centrem trávení volného času. Naším cílem je stát se komunitní školou otevřenou nejen pro děti.
 
NL14 NL15 NL16 NL17 NL18 NL19 
 
 
Školní družina.
 
- poskytujeme zájmové vzdělávání žákům 1. – 5. ročníku
- příjemné, podnětné a bezpečné klima
- vlastní účelově vybavené prostory školní družiny
- individuální přístup k dětem
- netolerujeme násilí, ponižování, posměch – všichni jsme kamarádi!
- různorodost věkových skupin v oddělení
- respektujeme jeden druhého, nasloucháme a pomáháme si, rozvíjíme schopnost týmové spolupráce
- učíme se otevřené komunikaci a řešení problémů
- u dětí pěstujeme citlivé vztahy k lidem, přírodě
- posilujeme schopnost rozhodování, hodnocení a sebehodnocení dětí
- vedeme děti k smysluplnému a aktivnímu trávení volného času
- při vhodných povětrnostních podmínkách využíváme maximálně prostory sportovního areálu školy
- vedeme děti ke zdravému životnímu stylu – výchova k odpovědnosti za své zdraví, výchova ke správným stravovacím návykům, dodržování pitného režimu, otužování, dodržování osobní hygieny
- kroužky školní družiny: výtvarný, chovatelský, rukodělný „Všeuměl“ a dva kroužky vaření ve vlastní vybavené cvičné kuchyni
 
NL3 NL10 NL9 NL11 NL12 NL13 
 
 
 
Naše zásady.
 
- chovat se k žákům důvěryhodně a spolehlivě, jsme pro ně jistotou a bezpečím
- respektovat potřeby žáků, jednat nenásilně, přirozeně, citlivě, navozovat pohodu a klid
- naslouchat žákům, nechávat jim dostatek prostoru a času k seberealizaci
- často žáky chválit a reagovat na jejich úspěchy
- nepodporovat stálé organizování a nezdravou soutěživost
- nezapomínat na to, že žák, který právě absolvoval školní výuku, netouží potichu sedět a „být hodný“
            

 NL6 NL7 NL8 NL5 NL1 NL4